PREDŠKOLA POČINJE S RADOM


PREDŠKOLA POČINJE S RADOM

* U MOŠĆENICI: 1.2.2017.g. (SRIJEDA)OD 8,00 DO 11,00 SATI
* U GORI: 1.2.2017.g. (SRIJEDA) OD 12,30 DO 15,30 SATI
* U JABUKOVCU: 2.2.2017.g. (ČETVRTAK)OD 8,00 DO 11,00 SATI

DIJETE U PREDŠKOLI TREBA IMATI:

• ŠLAPE
• BLOK ZA CRTANJE BROJ 3. (2 KOMADA), KOLAŽ PAPIR
• DRVENE BOJE, VODENE BOJE I KIST, FLOMASTERI
• LJEPILO, ŠKARICE
• OLOVKA, ŠILJILO, GUMICA