Daily Archives: 5. listopada 2020.


DJEČJI TJEDAN – 1. DAN, 5.10. – PORUKE DJECE ODRASLIMA   Prvi dan D J E Č J E G   T J E D N A u vrtiću smo obilježili izložbom dječjih radova i poruka odraslima ispred naših vrtićkih objekata. Na taj način smo s roditeljima i drugim prolaznicima podijelili radove […]