Dokumenti


Planovi i izvješća rada

  • Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada
  • Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada

 Upravno vijeće

 

Odluke


Pravo na pristup informacijama

 

Jednostavna nabava

 


Financijski planovi i izvješća


 

Natječaji 

[wpdmpackage id=’6358′]

Energetska obnova objekta Izvor


Dokumenti

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_12_143_2436.html