Kontakt


DJEČJI VRTIĆ PETRINJČICA

radno vrijeme:
od 6 do 17 h

UPRAVA

adresa: Ulica Braće Hanžek 10, 44250 Petrinja
telefonski broj: 044/ 815 – 134
e-mail adresa: dv-petrinjcica@sk.t-com.hr

Centralni objekt – Izvor

Ulica Milana Dujnića 25
044/ 812 – 134

Područni objekt Slap

Ulica Ivane Brlić Mažuranić 12
044/ 813 – 160

Područni objekt Kapljica

Ulica Dražena Petrovića 18/3
044/ 816 – 134

Područni objekt Duga

Ulica Braće Hanžek 10
044/ 815 – 134

Područni objekt Sunce

Sisačka ulica 87
044/ 812 – 721

Ravnateljica
ravnatelj.petrinjcica@gmail.com

Računovodstvo
dv.petrinjcica@sk.t-com.hr

Tajništvo
tajnik.petrinjcica@gmail.com

 

Pedagoginja
dv-petrinjcica1@sk.t-com.hr

Zdravstvena voditeljica/
službenica za informiranje
dvpetrinjcica2@gmail.com

Psihologinja
dvpetrinjcica.psiholog@gmail.com