Kapljica


U objektu se nalaze dvije odgojne skupine, koje pohađa 44 djece od navršene druge godine života do polaska u školu. U vrtiću rade četiri odgojiteljice i jedna spremačica. Objekt nema vlastito dvorište, ali dostupnost šetnice, prostrane livade i nogometnog igrališta osiguravaju djeci redovit boravak na zraku.

Adresa: Dražena Petrovića 18/3
Telefon: 044/ 816 – 134

NAZIV ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE

STAROSNA DOB DJECE

BROJ DJECE

ODGOJITELJICE

MEDVJEDIĆI

u 2. i 3. godini

19

Tea Ćosić
Sanja Zagorac

BUBAMARE

od 4. do 7. godine

 25 

Katarina Kirin
Tatjana Popović

UKUPNO 2 SKUPINE

od navršene 2. godine do polaska u školu

 44

UKUPNO 4 ODGOJITELJICE