Kapljica


Uzrast:
Djeca od 2. godine života do polaska u školu.

Skupine:

Odgojna skupina

Starosna dob

Odgojitelji

Bubamare 2-4 g. Katarina Kirin
Tatjana Popović
Medvjedići 4-7 g. Tea Ćosić
Sanja Zagorac

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka od 6.00 do 17.00 sati.

Kontakt:
D. Petrovića 18/3
Tel: 044/816 134