Slap


U ovom objektu, u samom središtu grada, upisano je 108 djece u pet odgojno-obrazovnih skupina, dvije jasličke i tri vrtićke, s ukupno jedanaest odgojiteljica. Ovdje je sjedište vrtićke pedagoginje, koja je dio vrtića već više od 30 godina. U objektu rade i spremačice i servirka u čajnoj kuhinji. Objekt ima prekrasno dvorište sa zelenilom, spravama i velikim pješčanikom u kojem djeca uživaju. Također, ovdje je prometni poligon na kojem djeca kroz igru i demonstracije ponašanja u prometu uče i stječu nova praktična znanja. Budući da djeca po polasku u školu postaju aktivni sudionici u prometu, projekt za cilj ima povećanje sigurnosti djece i smanjenje broja dječjih žrtava u prometu.

Adresa: I. B. Mažuranić 12
Telefon: 044/ 813 – 160

NAZIV ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE DOB DJECE BROJ DJECE ODGOJITELJICE
SUNCOKRETI u 2. godini 16 Marija P. Tintor
Gordana Pećirko
LOPTICE u 3. godini 20 Marina P. Kosak
Štefica Roksa
KOCKICE u 4. i 5. godini 20 Anabela Kunert
Maja Latin
Tonka Petković
ZVJEZDICE u 5. i 6. godini 25 Slavica Cerjak
Jelena Fiala
PČELICE u 6. i 7. godini 27 Dijana Plevanč
Anamarija Josić
UKUPNO 5 SKUPINA od navršene 1. godine života do polaska u školu 108 UKUPNO 11 ODGOJITELJICA