Mala škola


Program predškole u trajanju 250 sati (150 sati)

Program predškole provodi se za djecu koja nisu polaznici redovitog programa vrtića, a u godini su prije polaska u školu i za njih je obavezan. Provodi od listopada do svibnja aktualne pedagoške godine, u prostorima vrtića, odnosno od veljače do svibnja u područnim osnovnim školama izvan grada Petrinje, u popodnevnim satima, dva puta tjedno.

Cilj programa je osigurati okruženje u kojem će djeca razvijati svoje potencijale, zadovoljavati svoje interese i potrebe, steći nova znanja, vještine i navike koje će im olakšati prilagodbu na školu te nove obaveze, zahtjeve i uvjete s kojima će se u školi sresti. Program je usmjeren na poticanje tjelesnog razvoja, emocionalne, intelektualne i socijalne zrelosti te razvoj samostalnosti djece.

LOKACIJA BROJ SKUPINA BROJ DJECE POČETAK RADA ZAVRŠETAK RADA FOND SATI
IZVOR 2 45 10./2019. 5./2020. 250
SLAP 2 45 10./2019. 5./2020. 250
MOŠĆENICA 1 20 2./2020. 5./2020. 150
OŠ GORA 1 15 2./2020. 5./2020. 150
OŠ JABUKOVAC 1 15 2./2020. 5./2020.  150