Djelatnici


Ravnateljica

Nataša Vidović

Stručni tim

Pedagoginja: Višnja Vukša
Zdravstvena vodiltejica: Ivana Ćuk
Psihologinja: Josipa Vučković

 

 

Odgojiteljice

Branislava Butina
Ivanka Licitar
Mira Čačić
Ivanka Juić
Dubravka Gobac
Jadranka Vrbik
Zlata Begović
Suzana Nogić
Ilka Dumbović
Nada Kolić
Vesna Brebrić
Helena Ilijević
Marija P. Tintor
Gordana Pećirko
Marina P. Kosak
Štefica Roksa
Anabela Kunert
Maja Latin
Tonka Petković

 

Slavica Cerjak
Jelena Fiala
Dijana Plevanč
Anamarija Josić
Tea Ćosić
Sanja Zagorac
Katarina Kirin
Tatjana Popović
Koviljka Kapac
Jasna Mikulić
Nela Baljak
Ivana Kadečka
Ivana Beriša
Martina Pentek
Danijela Ivičić
Tamara Pucović
Vlasta Dadić
Ivona Šeperac
Petra Bašić