Baci kocku, ispričaj priču!

BACI KOCKU, ISPRIČAJ PRIČU!

Kako bi se poticao jezično-govorni razvoj djece, važno je s djecom mnogo razgovarati, poticati ih na prepričavanje događaja i osmišljavanje vlastitih priča. Za ovu aktivnost možete koristiti predloške kockica koje donosi Teatar Puna kuća ili sami osmisliti kartice s pojmovima za pričanje priče. Pojmovi neka budu raznoliki (kuća, list, zvjezdica, olovka, povećalo, puteljak, žlica, kutija, zec, kamen, mrkva…). Zadatak djeci je ispričati priču prema pojmovima, odnosno sličicama. Pomozite djeci u povezivanju pojmova u smislenu priču, jer im ovakav zadatak može biti pravi izazov. Priču možete pričati i na način da svaki sudionik igre u priču dodaje novi pojam, odnosno da zajednički ispričate priču. Na ovaj način, osim verbalnih vještina, potiče se i dječja mašta i kreativnost. Pogledajte primjere priča glumaca Teatra Puna kuća. Uživajte u zabavi za cijelu obitelj!