|

Alergeni u hrani

Alergija na hranu je pojačani imunološki odgovor na prehrambene bjelančevine. Alergiju na hranu bi trebalo razlikovati od neimunološke reakcije na hranu (npr. nepodnošenje laktoze, sindrom iritabilnog kolona, infektivni gastroenteritis) i reakcije na aditive (npr. mononatrijev glutaminat, metabisulfit, tartrazin), koji uzrokuju većinu reakcija na hranu. Simptomi i znakovi ovise o alergenima, mehanizmu i starosti bolesnika. Mala…