Dječja prava

DJEČJA PRAVA PREMA KONVENCIJI O PRAVIMA DJETETA

 

?Poštivanje, zaštita i promicanje ljudskih prava ključni su za dobrobit pučanstva, kao i novih naraštaja.

?Sva djeca se rađaju s temeljnim slobodama i pravima koja pripadaju svim ljudskim bićima.

 
U Dječjem tjednu, prisjetimo se zajedno Konvencije o pravima djeteta!
 

Preuzeto s Facebook stranice Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu – HURID