Dječji tjedan – 3. i 4. dan, 7. i 8.10.

DJEČJI TJEDAN – 3. i 4. DAN, 7. i 8.10. – DJECA GRADU i ODGOJITELJI DJECI

 

Planirano ukrašavanje gradskog parka i površina ispred naših vrtićkih objekata dječjim crtežima kredom odgodila je jučerašnja kiša, ali to nas nije spriječilo da budemo kreativni unutar naših vrtića i da još veselijima i šarenijima svojim crtežima učinimo prostore naših soba. Današnji sunčani dan smo iskoristili da jednako veselim učinimo gradski park i naše parkiralište.

Naše odgojiteljice svakodnevno djeci poklanjanju svoju pažnju, prijateljstvo, nježnost, ljubav, osmijehe, podršku, tople riječi, a i silan trud da im svaki dan učine bogatim – zanimljivim, zabavnim, poticajnim, poučnim… U Dječjem tjednu za djecu i s djecom, uz ostale aktivnosti, pripremaju različite dramatizacije, potičući njihovu maštu, kreativnost, vještine izražavanja…