Ja sam muzikaš

Sve je počelo tradicijskom igrom „Ja sam muzikaš“ koja je potaknula djecu na istraživanje, učenje, mogućnosti igre s instrumentima, glazbom i pokretom.

U DV Petrinjčica odgojiteljice Nada Kolić i Ilka Dumbović organizirale su jedan glazbeni susret učenika glazbene škole Frana Lhotke Sisak (pod vodstvom prof.Marije Zulić) i djece iz skupine Žabice.

Učenici Ana, Lara, Benjamin i Mark su djeci predstavili klavijaturu, flautu, eufonij i saksofon i upoznali djecu sa zvukovima i glazbom koji ti instrumenti proizvode.

Djeca su imala mogućnost vidjeti i naučiti nešto novo, razgovarati i družiti se s malim muzičarima, doživjeti glazbu na neki svoj način što je potaknulo djecu na izražavanje doživljenog kroz likovne radove i daljnje glazbeno izražavanje i istraživanje