KLUB OČEVA – radionice za očeve u sklopu Rastimo zajedno

Klub očeva “Rastimo zajedno”

Dječji vrtić Petrinjčica organizira radionicu –

samo za tate!

Prvi susret i radionica održati će se 1.ožujka 2018. godine u 17 sati, u objektu vrtića Slap, ul. I. Brlić Mažuranić 12 ( besplatni ciklus radionica samo za tate)!

Zašto Klub očeva Rastimo zajedno?

Kroz radionice želimo posebnu pažnju posvetiti ulozi očeva u ranom djetinjstvu s obzirom na spoznaju da očeva uključenost, osjetljiva podrška i poticaj u prvim godinama djetetovog života daju jedinstveni doprinos djetetovom dugoročnom psihosocijalnom razvoju. Klub s očevima prilika je da čujemo kako očevi žive svoje očinstvo te kako ih se može poduprijeti u ostvarivanju njihove važne uloge u djetetovom razvoju.

Što su ciljevi?

Stvoriti poticajno i podržavajuće okruženje u kojem će očevi zajedno s voditeljicama i drugim očevima, međuostalim, steći nova saznanja o ulozi oca u ranom djetinjstvu, upoznati bolje sebe kao oca, prepoznati učinkovite načine nošenja sa zahtjevima roditeljstva i razmjenjivati ideje o načinima na koje žive svoje očinstvo.

Što vas očekuje?

Ciklus radionica sastoji se od 4 radionice koje će se održavati jednom tjedno u trajanju od 2 sata.

Voditeljice kluba

Voditeljice radionica su stručna suradnica pedagoginja Višnja Vukša i odgojiteljica Marina Preradović Kosak

TERMINI SASTANAKA KLUBA OČEVA

NAZIV RADIONICE

VRIJEME ODRŽAVANJA

1. Očinska uloga u ranom djetinjstvu

1. ožujak 2018. godine (četvrtak)

2. O očevima i osjećajima

3. O očevima i majkama

4. Tata od zanata

Očevi i majke

Muškarci su jednako sposobni brinuti se za djecu kao i žene: kada imaju jednaku podršku ( kada im se pruže iste prilike), muškarci i žene razvijaju vještine za brigu i bavljenje s djetetom jednakom brzinom; i čini se da ne postoji biološka razlika u osjetljivosti prema djeci ( Lamb i sur., 1987.) i kapacitetu za pružanje bliskosti i pažnje ( parke, 2008.)

Dok muškarac čuva maleno dijete ( npr. nosi u naručju) kod njega se događaju biokemijske promjene u organizmu koje mu olakšavaju pokazivanje nježnosti i povezivanje s djetetom. Stoga se „pretvaranje muškarca u oca“ najbolje postiže pružanjem mnogobrojnih prilika ocu z abrigu o djetetu, od ranih dana. Što prije očevi prime svoju bebu u naručje, to prije izvješćuju da osjećaju ljubav i toplinu prema njoj ( Sullivan, 1999.). što se više očevi bave svojom djecom, to su zadovoljnjiji i osjetljiviji prema njima ( Barclay i Lupton, 1999; Henderson i Browse,1991.).

Tekst: Marina Preradović Kosak odgojiteljica