Nacionalno istraživanje prehrambenih navika dojenčadi i male djece

NACIONALNO ISTRAŽIVANJE PREHRAMBENIH NAVIKA DOJENČADI I MALE DJECE

 

Poštovani roditelji,

pozivamo Vas na sudjelovanje u prvom Nacionalnom istraživanju prehrambenih navika dojenčadi i djece.

Više informacija dostupno je na poveznicama: