O Europi dječjim očima

O EUROPI DJEČJIM OČIMA

 

Odgojiteljice i djeca iz skupina Ježići i Lavići sudjelovali su svojim likovnim radovima na likovno-literarnom natječaju “O Europi dječjim očima”. Natječaj je bio raspisan u okviru projekta “Za dječji glas u Europi” što ga zajedno provode Društvo “Naša djeca” Opatija i Savez DND Hrvatske uz podršku Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Na natječaju je sudjelovalo 16 dječjih vrtića, 17 osnovnih škola i 2 Centra za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama. Komisiju za odabir dječjih radova činili su vijećnici XII saziva Dječjeg gradskog vijeća Opatije (Pia, Lejla, Dea, Dominik i Fran) te  akademska slikarica Melita Sorola Staničić, mag. umjetnosti. Izložba pristiglih likovnih i literarnih radova postavljena je u Galeriji Laurus u Lovranu u Dječjem tjednu. Naše vrijedne skupine nagrađene su zahvalnicom za sudjelovanje za svoj doprinos projektu.