OBAVIJEST RODITELJIMA O PROGRAMU PREDŠKOLE

VAŽNO – OBAVIJEST RODITELJIMA O PROVEDBI PROGRAMA PREDŠKOLE (“MALA ŠKOLA”)

 

Poštovani roditelji,

obavještavamo vas da će se provedba Programa predškole za svu djecu koja su ga krenula pohađati u našem vrtiću od listopada nastaviti od 8. veljače 2021. u objektu IZVOR (na adresi Milana Dujnića 25). O rasporedu skupina po danima bit ćete naknadno obaviješteni te vas molimo da pratite daljnje obavijesti.

Obavještavamo i roditelje čija djeca bi trebala biti uključena u Program predškole u osnovnim školama (Mošćenica, Gora, Jabukovac) da se zbog trenutne situacije odgađa početak Programa predškole do ostvarenja uvjeta za njegovu provedbu te vas molimo da pratite daljnje obavijesti.

 

Zahvaljujemo vam se svima na razumijevanju, strpljenju i suradnji!

Vaš Vrtić