OBAVIJEST – UPIS U REDOVITI PROGRAM

OBAVIJEST

o upisu djece u redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022.

 

 • Dječji vrtić Petrinjčica sudjeluje u projektu: Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove koji provode Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom – CARNET u svojstvu partnera.
 • Zahtjevi za upis djece u redoviti program primat će se isključivo elektroničkom prijavom putem sustava e-Građani od 25.05. do 3.06. 2021. godine za djecu koja do 31. kolovoza 2021. godine navršavaju jednu godinu života pa do polaska u školu.
 • Upute za korištenje sustava e-upisi:
 • Prednost pri upisu u redoviti program ostvaruju:
  • djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata
  • djeca zaposlenih roditelja
  • djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima
  • djeca iz obitelji s troje ili više djece
  • djeca s teškoćama u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju
  • djeca u godini prije polaska u školu
  • djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu
 • Roditelj/skrbnik djeteta prilaže dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:
  • za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – elektronički zapis, odnosno rješenje o statusu invalida Domovinskog rata,
  • za dijete oba zaposlena roditelja – elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu oba roditelja
  • za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem – elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu  roditelja, dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (presuda o razvodu braka ili izjava ovjerena kod javnog bilježnika)
  • za dijete samohranog zaposlenog roditelja – elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu roditelja te dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,
  • za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
  • za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta,
  • za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta,
  • za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu,
  • za dijete čiji je roditelj na redovitom školovanju – potvrdu obrazovne ustanove o redovitom školovanju,
  • za dijete roditelja zaposlenog u inozemstvu – službeni prijevod odgovarajuće potvrde kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu,
  • za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta.

 

 • Rezultati upisa djece bit će objavljeni pod šifrom djeteta na mrežnoj stranici vrtića www.vrtic-petrinjcica.hr 27.07.2021. godine. Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću vrtića  e poštom upisi@vrtic-petrinjcica.hr  ili poštom na adresu Dječji vrtić Petrinjčica, Milana Dujnića 25, 44250 Petrinja do 11. kolovoza 2021. godine.
 • Potpisivanje ugovora s korisnicima usluga od 24. do 26. kolovoza 2021. godine. Dijete je upisano u dječji vrtić tek nakon potpisivanja ugovora. Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 1. rujna 2021. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.
 • Prilikom potpisivanja ugovora, roditelj/skrbnik je obvezan:
  • dostaviti dječjem vrtiću potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,
  • dostaviti presliku iskaznice imunizacije (podaci o procijepljenosti),
  • dostaviti presliku zdravstvene iskaznice.
 • Sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni programa utvrđuje se u skladu s Odlukom o cijenama usluga Dječjeg vrtića Petrinjčica, Petrinja („Službeni vjesnik“  24/02, izmjena i dopuna „Službeni vjesnik“ 40/06 i 77/19).

 

Molimo roditelje/skrbnike da obavezno pročitaju upute za korištenje aplikacije e-upisi, koja će biti biti otvorena samo u navedenom razdoblju i izvan navedenog roka zahtjev za upis se ne može predati.

 

Za sve ostale informacije možete nazvati telefonski broj 812-134 ili pogledati na mrežnim stranicama vrtića: www.vrtic-petrinjcica.hr