Otvorenje multifunkcionalnog igrališta

OTVORENJE MULTIFUNKCIONALNOG IGRALIŠTA

 

U Petrinji je u četvrtak 1. lipnja 2023. svečano otvoreno novouređeno multifunkcionalno igralište uz rijeku Petrinjčicu. U programu otvaranja sa svojim nastupima iz našeg vrtića sudjelovale su četiri odgojno-obrazovne skupine djece sa svojim odgojiteljicama: Leptirići, Lavići, Pandice i Kockice. Uz djecu iz našeg vrtića, u programu su sudjelovali i učenici područne škole Češko Selo (Osnovne škole Mate Lovraka),  učenici s teškoćama u razvoju Osnovne škole Dragutina Tadijanovića te Košarkaški klub Petrinja.

Službeno otvorenje multifunkcionalnog igrališta Uz rijeku Petrinjčicu