Poboljšanje materijalnih uvjeta objekta Izvor Dječjeg vrtića Petrinjčica

U ožujku 2023.godine u našem objektu Izvor postavljena je oprema za dječje igralište. Središnji državni ured za demografiju i mlade je u svibnju 2022.godine objavio Poziv „Program  podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022.godini.“ Cilj programa  bilo je provođenje poticajne demografske i obiteljske politike.

U sklopu navedenog poziva, Grad Petrinja je 15.rujna 2022.g. potpisao ugovor o sufinanciranju sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade za projekt „Poboljšanje materijalnih uvjeta objekta Izvor Dječjeg vrtića Petrinjčica. Cilj projekta je osiguravanje djeci vrtićke i predškolske dobi adekvatan i poticajan prostor za rast i razvoj.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je  23.143,63 eura, a Ugovorom o sufinanciranju Gradu su dodijeljena sredstva u iznosu od 15.960,32 eura.

Grad Petrinja je financijsku potporu iskoristio za ulaganje u objekt Izvor za uređenje vanjskog terena kroz nabavu i postavljanje fiksne opreme za igralište (kućicu za djecu sa teškoćama u razvoju i kućicu cvjetić). Odlukom gradonačelnice Grada Petrinje od 07. studenog 2022. godine, a temeljem provedenog postupka jednostavne nabave, odabrana je ponuda Tvrtke „USLUGA“ d.o.o. – nabava 2 (dvije) kućice – sprave za jasličku djecu i za djecu sa poteškoćama u razvoju. 

Navedeno ulaganje doprinijelo je modeliranju dječjeg vrtića po mjeri djece pri čemu se pridaje važnost stvaranju stimulativne okoline koja će djeci osigurati različite mogućnosti za izražavanje njihovih stvaralačkih mogućnosti, pozitivne emocionalne klime i komunikacije, druženje i vršnjačku interakciju pri čemu se djeca uče o dijeljenju s drugima, suradnji i pomaganju te brizi o drugima kroz igru i zabavu. Projekt je proveden uz financijski doprinos Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.