Poticanje predverbalnih vještina

POTICANJE PREDVERBALNIH VJEŠTINA

Drugi video donosi prijedlog igara za poticanje razvoja kontakta očima i predverbalnih vještina kod djece.