Prati liniju!

PRATI LINIJU!

Za pripremu ovih aktivnosti potrebni su vam neki materijali koje sigurno već imate kod kuće – papiri, flomaster, gumbići, čepovi i škarice za rezanje za djecu. Izradite predloške jednostavnih linija i oblika po kojima djeca trebaju nizati gumbiće ili čepove. Za iste predloške zadatak može biti i da ih što preciznije izrežu škaricama. Djeca kroz ove aktivnosti vježbaju vještine fine motorike o čijoj važnosti smo već pisali. Aktivnosti prilagodite dobi vašeg djeteta. Mlađoj djeci su prikladni krupniji predmeti za nizanje i nešto jednostavniji predlošci, dok stariji vrtićanci mogu dobiti i složenije predloške i vježbati rezanje škaricama.