Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima

PROGRAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, HIGIJENE I PRAVILNE PREHRANE DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA

Poštovani roditelji,

želimo vas podsjetiti na sljedeće obveze koje proizlaze iz
“Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane
djece u dječjim vrtićima”

  • Zadaća dječjeg vrtića je provjera dokumentacije o cijepljenju djeteta i upućivanje roditelja na obavezu cijepljenja. Upis djeteta u vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja. Iznimka su djeca koja imaju kontraindikacije na pojedina cjepiva. Provjeru procijepljenosti obavlja u vrtiću zdravstvena voditeljica jedanput godišnje.

–  Prije upisa djeteta u vrtić obvezan je sistematski pregled djeteta od strane liječnika. Roditelj/skrbnik/posvojitelj djeteta dužan je dostaviti potvrdu o obavljenom sistematskom  pregledu prije upisa u dječji vrtić.

  • Za djecu koja su zbog bolesti izbivala iz vrtića treba dostaviti liječničku potvrdu o obavljenom zdravstvenom pregledu prije povratka u odgojnu skupinu. Potvrda treba sadržavati: ime i prezime djeteta, dijagnozu bolesti od koje je bolovalo i dozvolu da dijete može ponovo krenuti u vrtić.
  • Zbog sigurnosti druge djece nećemo primiti u skupinu dijete bez ispričnice.
  • Djeca koja su izbivala iz vrtića zbog nekog drugog razloga u trajanju duljem od 60 dana trebaju ponoviti cijeli liječnički pregled ili dio pregleda ovisno o razlogu izostanka te dostaviti potvrdu o obavljenom zdravstvenom pregledu djeteta.
  • U dječji vrtić može se unositi samo industrijski pripravljena i pakirana hrana s odgovarajućom deklaracijom.
  • U cilju zaštite od zaraznih bolesti vrtić će: pratiti zdravstveno stanje djece u vrtiću, odnosno njihov pobol i razlog izostajanja, provoditi svakog dana pri dolasku djece u vrtić trijažu, odnosno uputiti djecu na liječnički pregled i liječenje, ukoliko je dijete bolesno, posebnu pozornost posvetiti edukaciji djece o osobnoj higijeni ( pranje ruku i tijela), nadzirati djecu pri korištenju sanitarnog čvora, nadzirati dječju igru i spriječavati nastanak ozljeda.