Programi vrtića

Programi vrtića

Dječji vrtić Petrinjčica provodi redoviti desetsatni program predškolskog odgoja i obrazovanja. U dogovoru s roditeljima se provode različiti zdravstveno-rekreativni programi u obliku cjelodnevnih izleta, zimovanja i ljetovanja.

Za djecu koja nisu polaznici redovitog programa vrtića, vrtić osigurava program predškole u godini prije polaska u školu.

Redoviti desetsatni program

Programi i organizacija odgojno-obrazovnog rada u našem vrtiću temelje se na razvojno usmjerenom kurikulumu i humanističkoj koncepciji predškolskog odgoja.

Redoviti program se u Dječjem vrtiću Petrinjčica provodi u ukupno 28 odgojno-obrazovne skupine raspoređene u pet objekata. Program se provodi kao cjelodnevni, odnosno u trajanju od deset sati, a namijenjen je djeci od navršene prve godine života do polaska u školu. Realizira se u vremenu od 6:00 do 17:00 sati kroz pet radnih dana u tjednu. Provode ga educirane stručne djelatnice, odgojiteljice, pedagog, logoped, psiholog i ravnatelj.

Cilj programa je poticanje cjelovitog razvoja djeteta kroz igru, raznovrsne aktivnosti, istraživanje, stvaranje, otkrivanje, komunikaciju, međusobne odnose, socijalizaciju, poticajno okruženje uz partnerski odnos s roditeljima i lokalnom zajednicom. Program je usmjeren na razvoj dječjih potencijala, poštivanje dječjih prava i individualnih potreba djece.

Mala škola

Program predškole u trajanju 250 sati (150 sati)

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Za djecu koja nisu polaznici redovitog programa vrtića, posebno je organiziran u popodnevnim satima, dva do tri puta tjedno. Provodi se od listopada do svibnja aktualne pedagoške godine u objektima Izvor i Slap, odnosno od veljače do svibnja u područnim osnovnim školama (u Mošćenici, Gori i Jabukovcu).

Cilj programa je osigurati okruženje u kojem će djeca razvijati svoje potencijale, zadovoljavati svoje interese i potrebe, steći nova znanja, vještine i navike koje će im olakšati prilagodbu na školu te nove obaveze, zahtjeve i uvjete s kojima će se u školi sresti. Program je usmjeren na poticanje tjelesnog razvoja, emocionalne, intelektualne i socijalne zrelosti te razvoj samostalnosti djece.