PROJEKT KRON – KAKO REĆI OVISNOSTI NE

PROJEKT KRON – KAKO REĆI OVISNOSTI NE

 

Djeca odgojnih skupina Ježići, Loptice i Ribice uključena su u projekt KRON – Kako Reći Ovisnosti NE, koji se bavi prevencijom ovisnosti o pušenju, alkoholizmu i kocki. Nositelj projekta je Zavod za javno zdravstvo u suradnji sa K.L.A., te je u cijelosti financiran od Ministarstva zdravstva RH.

Nakon prorađene slikovnice „Upoznajmo Bljakoslava i Zdravoljuba“,  koju je svako dijete dobilo, nastali su jako zanimljivi i poučni dječji radovi.