Rezultati istraživanja projekta „MORENEC“

REZULTATI ISTRAŽIVANJA PROJEKTA “MORENEC”

 

Iako se u pedagoškoj godini 2020./2021. radilo u otežavajućim okolnostima, koje su prouzročili razoran potres i epidemija Covida-19, Dječji vrtić ˝Petrinjčica˝ uključio se u realizaciju znanstvenog projekta „Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ – „MORENEC“. Jedan je od 65 vrtića u Hrvatskoj koji sudjeluje u njegovoj realizaciji.

Projekt je usmjeren na razvoj kvalitete odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi, osobito imajući u vidu odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti. Financira ga Hrvatska zaklada za znanost, a podržavaju ga Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Predviđeno trajanje projekta je četiri godine (2020.-2024.), a rezultirat će znanstvenim pokazateljima o mogućnostima prevencije nepovoljnih ishoda razvoja djece i prijedlogom potrebnih oblika potpore djeci i njihovim obiteljima.

U našem vrtiću tijekom prošle pedagoške godine u istraživanje su bila uključena djeca, roditelji i odgojitelji osam odgojnih skupina djece u dobi od 5 i 6 godina. U razdoblju od travnja do lipnja 2021. koordinatorice-odgojiteljice Anabela Kunert i Maja Latin, u suradnji sa istraživačkim timom, prikupljale su suglasnosti roditelja za sudjelovanje u istraživanju. Potom su roditelji i odgojitelji ispunjavali anketne upitnike. Voditeljica projekta, profesorica Dejana Bouillet i njen tim obradili su sakupljene podatke i predstavili dobivene rezultate.

Zahvaljujući zajedničkoj suradnji istraživača, vrtića i roditelja prikupljeni su potrebni podaci te putem postera prikazujemo osnovne rezultate istraživanja. Zahvaljujemo svim roditeljima i odgojiteljima, koji su ispunjavanjem anketnih upitnika sudjelovali u ovom istraživanju.