„SUNCOKRETI“ NA RADIONICI PETRINJSKOG LONČARSTVA

Odgojna skupina „Suncokreti“ Dječjeg vrtića Petrinjčica posjetila je lončarsku radionicu LONČARSTVO VAL petrinjskog lončara Valentina Valenta,  gdje su djeca modelirala glinu i upoznala se s osnovama rada na lončarskom kolu. Posjet je organiziran u sklopu projekta pod nazivom „Podizanje svijesti mladih o tradicijskom obrtu lončarstva u Petrinji“ kojega sufinancira Grad Petrinja.

Radionici lončarstva se pridružio i gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović, zajedno sa djecom je isprobao vještinu izrade stucke na lončarskom kolu.

Tom prilikom je izjavio: „Prekrasan osjećaj je imati glinu u rukama, to me vraća u djetinjstvo kada smo svi živjeli u nekakvom blatu i igrali se, radili topove, pucali.
Blato je ono koje kroz povijest Petrinji daje jednu tradicionalnu vrijednost.
Kad se vratimo unatrag preko stotinjak godina kada smo u Petrinji imali preko 40 glinenih majstora koji su radili na glini i koji su našu prepoznatljivu stucku prenijeli i u veliki dio Europe ta tradicija se nastavlja i ona je vrlo važna.
Ti mali i srednji obrtnici koji su umrli su prošlost, a sada je ostao Valentino Valent i Matej Stanešić.

To su dobri primjeri što ruke mogu napraviti, ali i razne ideje i to stvaralaštvo kroz ljubav prema zemlji i likovnom, što je povijesno da se može prenijeti na nove generacije. Sada je vrtić ovdje i kada su me pozvali rado sam se odazvao. 
Gledajući ono što smo kao partneri radili sjetim se naše ogromne stucke od 4m to je ono što ostaje.
Želim da u sljedećoj proračunskoj godini stavimo dio sredstava koji bi mogli pomoći Valentinu da napravimo malu glinenu priču u kojem bi se mališani educirali i igrali.“

Valentino Valent, petrinjski lončar i predsjednik Udruge „Otisak“ po završetku radionice se zahvalio gradonačelniku ovim riječima: „Lako je održavati zanat koji izumire ako imate podršku Grada i gradonačelnika. Ono što smo mi krenuli prije 10 godina bio je čisti entuzijazam, sad smo izrasli u pravi mali obrt koji funkcionira i cijela moja obitelj živi od ovoga.

A ono što je nama interesantno je da se posvetimo onim najmanjima i da njim prikazujemo ovaj zanat. Volio bi da među ovom djecom u dogledno vrijeme dobijem jednu dobru konkurenciju.“, izjavio je na kraju druženja Valent.

 

Tekst: Gordana Pećirko, odgojitelj savjetnik

Fotografije:  Gordana Pećirko, odgojitelj savjetnik

                  :  Rad za naš grad