Svjetski dan voda

NOVO SELIŠTE:

Djeca odgojne skupine Suncokreti u pratnji svojih odgojiteljica Marije Pavelić Tintor i Gordane Pećirko, te pedagoginje Višnje Vukša za Svjetski dan voda posjetili su svoje „eko-kumove“ Vodoopskrbu Kupa u Novom Selištu s kojima surađuju na zajedničkom projektu „Što sve voda može?”.

Po dolasku u Vodoopskrbu Kupa dočekale su ih i pozdravile  voditeljica upravljanja procesima Jasmina Bužinkić, struč.spec.ing.,   i Sanja Sklepić Vukadinović,dipl.ing.biol., voditeljica laboratorija i obećale su im da će ovdje pronaći odgovore na sve što ih zanima o vodi.

 

Djeca su djelatnicima Vodoopskrbe Kupa čestitala njihov dan, otpjevala im pjesmicu o tome čemu sve služi voda i uručila slikovnicu „Voda“ koju su sami osmislili i oslikali za njih. Djelatnice su uzvratile vrijednim edukativnim poklonom Hrvatskih voda – posterom „Zaštita voda“ i slikovnicom „Voda – izvor života“.

 

Nakon toga je uslijedilo razgledavanje postrojenja i laboratorija.

 

Glavna djelatnost tvrtke je proizvodnja i opskrba vodom za ljudsku potrošnju gradu Sisku. Proizvodnja vode za ljudsku potrošnju odvija se kroz više faza kao što su zahvaćanje vode iz rijeke Kupe, njeno pročišćavanje u postrojenju do postizanja zdravstvene ispravnosti i kvalitete vode za piće (mehaničko pročišćavanje, kemijsko pročišćavanje, dezinfekcija gotovog proizvoda) te transport cjevovodima do kupaca Sisačkog vodovoda d.o.o. koji vrše daljnju distribuciju do krajnjih potrošača.

Tehnološki proces proizvodnje vode uključuje zahvaćanje vode rijeke Kupe, prvotno prolaskom kroz grubu rešetku, zatim sito potom doziranjem sredstva za koagulaciju i flokulaciju koje se odvijaju u dvije taložnice,

zatim djelomično bistra voda, nakon taloženja, odlazi u objekt filteri  gdje se otklanjaju finije nečistoće te se tako pročišćena voda se dezinficira i potom skladišti u bazenima gdje se spremna za transport i distribuciju.

U sklopu tvrtke je i Laboratorij koji kontinuirano prati proces proizvodnje provedbom kemijskih i mikrobioloških analiza.

 

Maleni Suncokreti su bili oduševljeni svim što su imali priliku vidjeti, na njima prihvatljiv način su naučili kako se pročišćava voda da bi bila pitka i spremna za uporabu i korištenje. Na rastanku su zahvalili svojim eko – kumovima i obećali im da će od sad još više štediti vodu i paziti na njezinu čistoću, ne samo radi zaštite okoliša nego i zbog očuvanja vlastitog zdravlja.

 

Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. ožujka s ciljem usmjeravanja pažnje na ključnu ulogu i važnost vode za život na zemlji. Ovogodišnje obilježavanje odvija se pod motom „Priroda za vodu“ i ima za cilj osvijestiti javnost kako upravo u prirodi treba tražiti rješenje na ključne izazove s kojime se suočavamo u 21. stoljeću – kako smanjiti poplave, suše i onečišćenje vode. Alarmantan je podatak kako više od dvije milijarde ljudi nema pristup dovoljnim količinama pitke vode što utječe na njihov život, zdravlje i obrazovanje.

U prosincu 2016. Opća skupština UN-a jednoglasno je usvojila rezoluciju “Međunarodno desetljeće (2018.-2028.) za akciju – Voda za održivi razvoj”  kako bi se stavio veći naglasak na vode tijekom ovih deset godina.  Novo desetljeće započinje Svjetskim danom voda 22. ožujka 2018., a prestaje na Svjetski dan voda, 22. ožujka 2028. godine i usmjerit će se na održivi razvoj i integrirano upravljanje vodnim resursima za postizanje društvenih, ekonomskih i ekoloških ciljeva te provedbu međunarodno dogovorenih programa i projekata vezanih uz vodu.

Tekst: Gordana Pećirko, odgojiteljica savjetnica

Fotografije: Višnja Vukša: pedagog

[photo_gallery_wp id=”25″]