Tigrići i arheolog Mario

Dana 6.3.2024. godine skupinu Tigrići posjetio je arheolog Mario Carić sa Zagrebačkog instituta za antropologiju. Naime naša skupina već duže vrijeme istražuje dinosaure, paleontologiju i vulkane. U grupi imamo dječaka koji želi biti paleontolog kada poraste i već sada ima velika znanja o toj temi. Pričajući s djecom o paleontologiji dotaknuli smo se i arheologije te smo istražujući saznali da su na našem području bila najveća nalazišta mamuta te je djecu počela zanimati i ta tema. Saznale smo i da je gospodin Mario pronašao kosti mamuta u Sisku te smo ga kontaktirali i pitali bi li nam mogao doći i djeci prezentirati nešto o toj temi. Gospodin Mario se vrlo rado odazvao na naš poziv, posjetio nas je i na vrlo zanimljiv i djeci prilagođen način prezentirao nam je sve što zna o dinosaurima, paleontolozima i mamutima, a djeca su vrlo rado sudjelovala u razgovoru i istraživanju.

Za kraj je priredio iznenađenje za djecu, donio im je zub od mamuta. Sva su djeca bila oduševljena što su u stvarnosti mogli vidjeti, dotaknuti i držati zub, iznenadili su se i koliko je bio težak jer ga neki uopće nisu mogli ni podignuti sa stola. Ujedno je i svako dijete dobilo po jednog malog dinosaura na poklon od Marija, a djeca su i za njega pripremila malo iznenađenje koje su mu poklonili da ima za uspomenu na naše druženje.