Ubaci kockicu

UBACI PRAVU KOCKICU!

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je 20200426_203340-1365x1024.jpg Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je 20200426_203420-1365x1024.jpg

 

Za izradu vam je potrebno: nekoliko papirnatih tuljaca, kockice u bojama,
tempere i kvačica. Zadatak je vrlo jednostavan. Djeca trebaju uz
pomoć kvačice uhvatiti kockicu i staviti u tuljac odgovarajuće boje. Dok
to rade, potičite ih da izgovaraju boju (npr. crvena kockica ide u
crveni tuljac). Na taj način djeca uče boje i vježbaju finu motoriku.