UPISI

UPISI DJECE U PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA  ZA PEDAGOŠKU 2020./ 2021. GODINU

Dječji vrtić Petrinjčica, Petrinja primat će zahtjeve za upis djece predškolske dobi u programe  predškolskog odgoja i obrazovanja
od 1. do 12. lipnja 2020.godine  i to za:
  • REDOVITI PROGRAM (za djecu koja do 31. kolovoza 2020. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u školu) – uz zahtjev za upis djeteta priložiti potrebnu dokumentaciju navedenu u zahtjevu
  • PROGRAM PREDŠKOLE (obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovnim programom) – uz zahtjev za upis djeteta priložiti potrebnu dokumentaciju navedenu u zahtjevu

Popunjen Zahtjev za upis  (dostupan na mrežnoj stranici vrtića www.vrtic-petrinjcica.hr) s popratnom  skeniranom/fotografiranom dokumentacijom dostaviti  elektroničkom poštom (e-mail) na adresu: upisi@vrtic-petrinjcica.hr ili poštom na adresu: M. Dujnića 25, 44 250 Petrinja

Zahtjev za upis u redoviti program

Zahtjev za upis u program predškole

Rezultati upisa bit će objavljeni pod šifrom djeteta  na mrežnoj stranici vrtića www.vrtic-petrinjcica.hr te na oglasnim pločama svih objekata  Dječjeg vrtića Petrinjčica, 15. srpnja 2020. godine. Nakon upisnog roka svi podnositelji zahtjeva dobit će šifru SMS porukom ili elektroničkom poštom.

Roditelj ili staratelj nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Petrinjčica do 30. srpnja 2020. godine.

Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu, roditelj je obvezan dostaviti presliku iskaznice imunizacije, potvrdu o   obavljenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić, presliku zdravstvene iskaznice djeteta te prema procjeni ukoliko postoji potreba obaviti razgovor sa stručnim timom uz nazočnost djeteta.

 

Napomena: zahtjevi pristigli prije i poslije navedenog upisnog razdoblja neće se razmatrati u ovom upisnom roku