VAŽNO – MJERE ZAŠTITE OD POTRESA I PROTOKOL POSTUPANJA (AŽURIRANO 30.6.2021.)

VAŽNO – MJERE ZAŠTITE OD POTRESA I PROTOKOL POSTUPANJA (AŽURIRANO 2.9.2021.)

 

Poštovani roditelji,

podsjećamo na mjere zaštite od potresa i protokol postupanja uz manje izmjene vezane za ponovno korištenje garderoba i pidžama za dnevni odmor djece prema uobičajenoj praksi.

 

MJERE ZAŠTITE OD POTRESA

 

Opće mjere za sve djelatnike:
 1. Upoznati se s uputama za postupanje u slučaju potresa (prilog: brošura „Ljudi su preživjeli katastrofalne potrese, možeš i ti, pripremi se“ https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/SafeQuake%20BROSURA_strana10.pdf),
 2. Upoznati se sa sigurnim mjestima unutar vrtića (nosivim zidovima) i evakuacijskim putevima.
 3. Razmještaj namještaja u sobama dnevnog boravka djece planirati na način da se oslobode evakuacijski putevi i izlazi iz soba, da stolovi nisu smješteni neposredno uz stakla i da su usmjereni prema sredini i izlazu.
 4. Pri razmještaju kreveta za dnevni odmor djece voditi računa da kreveti budu smješteni prema sredini sobe, dalje od stakla, ormara i drugoga što bi moglo dovesti do opasnosti.
 5. Uvježbavati protokol postupanja (svi djelatnici i djeca), pri čemu starijoj djeci objasniti razloge provedbe vježbe i ne koristiti signale poput zvona i sl. nego riječima najaviti vježbu za potres.
 6. Pripremiti ažurirane popise djece s kontaktima roditelja, popisom osoba koje dovode i odvode dijete i ostalim bitnim napomenama o posebnim potrebama djeteta koja će se nalaziti u kutiji za stvari djece.
 7. Djeca osobne stvari odlažu u garderobe, a u slučaju potresa i potrebe za evakuacijom, po stvari u vrtić ulaze odgojitelji tek nakon evakuacije, osiguravanja djece i u slučaju da za to postoji potreba (npr. jakne kad je hladno), a to dozvoljavaju uvjeti.
 8. Pripremiti kutiju prve pomoći za potres u kojoj će se nalaziti voda, deke, baterije, suhe grickalice (u ljetnim uvjetima ne), maramice, vlažne maramice, pelene, sredstvo za dezinfekciju ruku, octenisept i koja će biti smještena na dogovorenom mjestu:
  1. za objekt Izvor – nalazi se u drvenoj kućici na dvorištu vrtića;
  2. za objekt Slap – nalazi se u vanjskoj prostoriji sa zahodima;
  3. za objekt Kapljica – nalazi se kod stražnjeg izlaza („cipelar“);
  4. za objekt Sunce – nalazi se na izlazu iz sobe dnevnog boravka skupine Kružići prema igralištu;
  5. za objekt Duga – nalazi se u spremištu sredstava za čišćenje kod glavnog ulaza.
 1.  

 

PROTOKOL POSTUPANJA ZA VRIJEME POTRESA

 

Svi djelatnici
 1. Ostanite mirni i ne širite paniku.
 2. Ukoliko se za vrijeme potresa nalazite unutar zgrade ostanite unutra na sigurnim mjestima u vrtiću, a ako ste vani ostanite na vanjskom prostoru vodeći računa da se zaštitite od mogućih opasnosti (odmaknuti se od građevina, stupova, žica, stabala…).
 3. Pred djecom ne komentirajte moguće razmjere i posljedice potresa.

 

Odgojitelji
 1. Uputite djecu da se smjeste ispod stabilnijih stolova, ispod nosivih zidova, sklupčaju i pokriju glavu rukama (na način na koji ste uvježbavali).
 2. Uputite djecu da se udalje od stakla, prozora, pregradnih zidova i visokih komada namještaja (na način na koji ste uvježbavali).
 3. Ukoliko djeca spavaju, probudite ih bez panike i krenite s njima prema sigurnim mjestima unutar vrtića.
 4. Ukoliko se nalazite na otvorenom odmaknite se od građevine, stupova, žica, staklenih površina ili bilo čega što može pasti.
 5. Za vrijeme potresa ne ulazite u zatvorene prostore.
 6. Ukoliko se nađete zatrpani preko lica navući neku tkaninu kako ne biste udisali prašinu, pokušajte obznaniti svoju lokaciju lupanjem po zidovima ili cijevima te svjetlosnim i zvučnim signalima, ne vičite kako bi spriječili ulazak prašine u dišne organe (postupajte po uputama iz priložene brošure).

 

PROTOKOL POSTUPANJA NAKON POTRESA

 

Svi djelatnici
 1. Kada prestanu prvi potresi, pomozite djeci da napuste prostorije na najpogodniji način. Ako procijenite da je to moguće, uzmite sa sobom najvažnije osobne stvari.
 2. Svi djelatnici vrtića pomažu odgojiteljima prilikom evakuacije djece.
 3. Prilikom napuštanja zgrade koristite evakuacijske puteve (proučiti planove evakuacije u predprostoru vrtića) odnosno najbliže izlaze na dvorište 
  1. centralni objekt Izvor – skupine izlaze kroz najbliža vrata iz soba dnevnog boravka na dvorište vrtića;
  2. objekt Slap – skupine izlaze kroz najbliža vrata iz soba dnevnog boravka na dvorište vrtića;
  3. objekt Kapljica
   • skupina Medvjedići izlazi kroz stražnji izlaz vrtića
   • skupina Bubamare izlazi kroz prednji ulaz vrtića
  4. objekt Duga
   • skupine u prizemlju izlaze kroz najbliža vrata iz sobe dnevnog boravka na prednje dvorište vrtića
   • skupine s kata silaze niz stepenice i izlaze na glavni ulaz vrtića na prednje dvorište vrtića
  5. objekt Sunce
   • skupine u sobama u prizemlju s izlazima prema igralištu izlaze kroz najbliža vrata iz soba dnevnog boravka na igralište vrtića;
   • jaslička skupina izlazi kroz izlaz iz sobe dnevnog boravka prema bočnom izlazu vrtića i odlaze na igralište vrtića;
   • skupine s prvog kata izlazi putem bočnog izlaza s kosinom van vrtića i odlazi na mjesto okupljanja na igralište vrtića
   • skupina smještena u dvorani izlazi kroz izlaz iz garderobe skupine Balončići na igralište vrtića
 4. Sva djeca i djelatnici se okupljaju na dogovorenim mjestima za okupljanje:
  1. za objekt Izvor mjesto okupljanja je dvorište vrtića;
  2. za objekt Sunce mjesto okupljanja je ograđeno igralište na dvorištu vrtića.
  3. za objekt Kapljica mjesto okupljanja je prostor bočno od zgrade.
 5. Ne ulazite u zatvorene prostore vrtića niti nakon potresa zbog mogućih ponovljenih potresa i mogućih oštećenja na statici objekta – samo uzimate kutije prve pomoći za potres koje su smještene na lako dostupnim mjestima te eventualno osobne stvari kad je to potrebno (npr. jakne kad je hladno) i kad je to moguće bez već ugroze.

 

Odgojitelji

 1. U slučaju potresa koji je doveo do snažnijeg osjećaja ugroze treba telefonski kontaktirati roditelje da dođu po djecu (slijediti upute ravnateljice i nadležnih službi pri takvoj procjeni).
 2. U slučaju potresa većih razmjera NE treba kontaktirati roditelje, jer se očekuje njihov dolazak ako u tome nisu spriječeni zbog okolnosti.
 3. U slučaju potresa većih razmjera, kontaktirajte roditelje djece u slučaju da po dijete nisu došli jedan sat od događaja i da niste dobili nikakvu obavijest od roditelja.
 4. Roditelje usmjerite da prostor vrtića napuste bez ulaska u objekte vrtića, nego izravnim dolaskom po dijete i izlazom s dvorišta vrtića prema cesti; iznimno roditelji u vrtić ulaze po stvari djece kad dođu po djecu ako to dozvoljavaju uvjeti.

 

Roditelji

 1. U slučaju potresa većih razmjera dođite u vrtić po dijete nakon što prođe neposredna opasnost po Vas same – djecu ćemo evakuirati na sigurno po protokolu.
 2. U slučaju potresa po djecu dolazite na mjesta okupljanja gdje evakuiramo djecu:
  1. centralni objekt Izvor – dvorište iza vrtića – po djecu dolazite na dvorišna vrata s bočne ulice
  2. objekt Slap – dvorište iza vrtića – po djecu dolazite na dvorišna vrata s bočne strane vrtića
  3. objekt Kapljica – prostor bočno od zgrade
  4. objekt Duga – prednje dvorište vrtića kod ograde
  5. objekt Sunce – dvorište iza vrtića – po djecu dolazite na dvorišna vrata s bočne ulice
 3. NE ULAZITE U UNUTRAŠNJE PROSTORE VRTIĆA. Iznimno, u vrtić ulazite po stvari djece kad dođete po djecu ako to dozvoljavaju uvjeti.
 4. Dogovorite koje osobe dolaze po dijete u slučaju Vaše spriječenosti i te osobe navedite u obrazac s informacijama o osobama koje dovode i odvode dijete.
 5. U slučaju da ste zbog okolnosti spriječeni doći i spriječene su druge osobe koje ste naveli, ako ste u mogućnosti kontaktirajte nas telefonski na broj ravnateljice (099 309 0909) ili psihologinje vrtića (099 369 9138).

 

Domari

 1. Isključite električnu struju na glavnoj sklopci te zatvorite plin i vodu na glavnom ventilu.