VAŽNO – OTKLJUČANI ZAHTJEVI – DOPUNA DOKUMENTACIJE

VAŽNO – OTKLJUČANI ZAHTJEVI – DOPUNA DOKUMENTACIJE

 

Poštovani roditelji,

kako ste već ranije obaviješteni, u tijeku obrada zahtjeva za upis. Molimo vas da u slučaju da dobijete obavijest o potrebi dopunjavanja dokumentacije isto učinite putem sustava e-građani, kako ste i predali zahtjeve. U slučaju da je zahtjev otključan, potrebno je prema obrazloženju dopuniti dokumentaciju. U slučaju da otključane zahtjeve ne dopunite i vratite u roku na obradu, evaluacija zahtjeva naknadno neće biti moguća.

Napominjemo, dopunu dokumentacije NE DOSTAVLJATE e-mailom niti drugim putevima, nego putem sustava. Molimo vas da dopunu učinite u najkraćem roku, a najkasnije do srijede 26.4.2023. godine, kako bismo zahtjeve mogli još pregledati i evaluirati u roku.

Sve informacije o načinu ostvarivanja prednosti jasno su navedene u obavijesti o upisu djece u redoviti program te je naznačeno da se prednost po kriterijima ostvaruje isključivo uz navedene priložene dokaze, uz molbu da pročitate sve upute -> https://vrtic-petrinjcica.hr/wp/2023/04/05/6800/ 

Zahtjevi u statusu “evaluiran” su pregledani i bodovani. Zahvaljujemo na suradnji svim roditeljima koji su sve izvršili prema uputama!

O daljnjim informacijama vezanima za upis ćete biti pravovremeno obaviješteni.

 

Zahvaljujemo vam se na suradnji!

Vaš Vrtić