VAŽNO – PODSJETNIK “MALA ŠKOLA”

VAŽNO – PODSJETNIK “MALA ŠKOLA”

 

Poštovani roditelji,

još jednom vas pozivamo da najkasnije do 20. rujna 2022. godine Vrtiću prema donjoj obavijesti dostavite prijavu za upis djeteta u program predškole (“Mala škola”), kako bi Vrtić mogao pripremiti skupine za početak programa predškole u listopadu. Sve obavijesti o početku programa predškole i skupinama će biti objavljene na našoj internetskoj stranici.

 

O B A V I J E S T

o upisu djece predškolske dobi u program predškole za pedagošku godinu 2022./2023.

 

  • Dječji vrtić Petrinjčica, Petrinja primat će zahtjeve za upis djece u program predškole od 1. do 10. lipnja 2022. godine.
  • Program predškole je obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom.
  • Djeca s teškoćama u razvoju mogu se uključiti u program predškole dvije godine prije polaska u osnovnu školu, ako nisu polaznici redovitog programa.

 

 

  • Raspored održavanja programa predškole bit će objavljen 23. rujna 2022. godine na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Petrinjčica, Milana Dujnića 25, Petrinja.