ULOGA RODITELJA U POTICANJU JEZIČNO-GOVORNOG RAZVOJA

U uvodnom videu doznajte o jezično-govornom razvoju djece i ulozi roditelja u njegovom poticanju. Slijede objave s prijedlozim razvojno-poticajnih aktivnosti za svaki dan, od onih za naše najmlađe prema onima za naše “velike” vrtićance.