RADIONICE O DIVLJIM ŽIVOTINJAMA ZA DJECU

 

U utorak, 14.02.2023. godine, u objektima Izvor, Slap i Sunce su održane interaktivne radionice o divljim životinjama. Predavač Vedran Slijepčević u terenskoj odjeći i s opremom predstavio je djeci na vrlo zanimljiv način različite životinjske vrste (jelen, srna, divokoza, divlja svinja, ris, vuk, medvjed…). Djeca su mogla vidjeti i opipati krzna, rogove, kljove i kosti životinja o kojima je predavač govorio. Nekim skupinama djece je predstavio istraživačkog psa i njegovu ulogu u istraživanju. Hvala gospodinu Vedranu na edukativnoj i zanimljivoj radionici!