Kontakt


DJEČJI VRTIĆ PETRINJČICA

radno vrijeme:
od 6 do 17 h

UPRAVA

adresa: Ulica Braće Hanžek 10, 44250 Petrinja
telefonski broj: 044/ 815 – 134
e-mail adresa: vrtic@vrtic-petrinjcica.hr

Centralni objekt – Izvor

Ulica Milana Dujnića 25
044/ 812 – 134

Područni objekt Slap

Ulica Ivane Brlić Mažuranić 12
044/ 813 – 160

Područni objekt Kapljica

Ulica Dražena Petrovića 18/3
044/ 816 – 134

Područni objekt Duga

Ulica Braće Hanžek 10
044/ 815 – 134

Područni objekt Sunce

Sisačka ulica 87
044/ 812 – 721

Ravnateljica
ravnatelj@vrtic-petrinjcica.hr

Računovodstvo
vrtic@vrtic-petrinjcica.hr

racunovodstvo@vrtic-petrinjcica.hr

Tajništvo
tajnik@vrtic-petrinjcica.hr

 

Pedagoginja
pedagog@vrtic-petrinjcica.hr

Zdravstvena voditeljica/
službenica za informiranje
medsestra@vrtic-petrinjcica.hr

Psihologinja
psiholog@vrtic-petrinjcica.hr