Slap


U ovom objektu, u samom središtu grada, upisano je 108 djece u pet odgojno-obrazovnih skupina, dvije jasličke i tri vrtićke, s ukupno jedanaest odgojiteljica. Ovdje je sjedište vrtićke pedagoginje, koja je dio vrtića već više od 30 godina. U objektu rade i spremačice i servirka u čajnoj kuhinji. Objekt ima prekrasno dvorište sa zelenilom, spravama i velikim pješčanikom u kojem djeca uživaju. Također, ovdje je prometni poligon na kojem djeca kroz igru i demonstracije ponašanja u prometu uče i stječu nova praktična znanja. Budući da djeca po polasku u školu postaju aktivni sudionici u prometu, projekt za cilj ima povećanje sigurnosti djece i smanjenje broja dječjih žrtava u prometu.

Adresa: I. B. Mažuranić 12
Telefon: 044/ 813 – 160