Mala škola


Program predškole u trajanju 250 sati (150 sati)

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu.  Za djecu koja nisu polaznici redovitog programa vrtića, posebno je organiziran u popodnevnim satima, dva do tri puta tjedno. Provodi se od listopada do svibnja aktualne pedagoške godine u objektima Izvor i Slap, odnosno od veljače do svibnja u područnim osnovnim školama (u Mošćenici, Gori i Jabukovcu). 

Cilj programa je osigurati okruženje u kojem će djeca razvijati svoje potencijale, zadovoljavati svoje interese i potrebe, steći nova znanja, vještine i navike koje će im olakšati prilagodbu na školu te nove obaveze, zahtjeve i uvjete s kojima će se u školi sresti. Program je usmjeren na poticanje tjelesnog razvoja, emocionalne, intelektualne i socijalne zrelosti te razvoj samostalnosti djece.

 

Aktivnosti za pripremu za školu pratite ovdje!