Redoviti desetsatni program


Programi i organizacija odgojno-obrazovnog rada u našem vrtiću temelje se na razvojno usmjerenom kurikulumu i humanističkoj koncepciji predškolskog odgoja.

Redoviti program se u Dječjem vrtiću Petrinjčica provodi u ukupno 22 odgojno-obrazovne skupine raspoređene u pet objekata. Program se provodi kao cjelodnevni, odnosno u trajanju od deset sati, a namijenjen je djeci od navršene prve godine života do polaska u školu. Realizira se u vremenu od 6:00 do 17:00 sati kroz pet radnih dana u tjednu. Provode ga educirane stručne djelatnice, ukupno 44 odgojiteljice, pedagoginja, psihologinja, zdravstvena voditeljica i ravnateljica.

Cilj programa je poticanje cjelovitog razvoja djeteta kroz igru, raznovrsne aktivnosti, istraživanje, stvaranje, otkrivanje, komunikaciju, međusobne odnose, socijalizaciju, poticajno okruženje uz partnerski odnos s roditeljima i lokalnom zajednicom. Program je usmjeren na razvoj dječjih potencijala, poštivanje dječjih prava i individualnih potreba djece.